Autoškola Varchol

15.png

Skupina B  - v současné době neprovádíme          

Řidičské oprávnění skupiny B opravňuje k řízení a) motorových vozidel,  jejichž maximální přípustná hmotnost nepřevyšuje 3 500 kg a s nejvýše 8 místy k sezení, kromě místa řidiče. K tomuto motorovému  vozidlu může být připojeno přípojné vozidlo 

a) o největší celkové hmotnosti nepřevyšující  750 kg.                                                                           

b) o největší celkové hmotnosti převyšující 750 kg, pokud největší celková hmotnost soupravy nepřesáhne 3 500 kg

c) traktorů a pracovních strojů samojízdných, jejichž max.přípustná hmotnost nepřevyšuje 3 500 kg. Pro soupravu platí stejné podmínky jako u bodu a)

 Skupina B opravňuje také k řízení vozidel skupiny AM, A1 s automatickou převodovkou, vozidla skupiny B1 a od 21 let také tříkolová vozidla skupiny A.                  

Cena                                         .

Podmínky pro přijetí do výcviku:

 • věk 18 let (v den ukončení výcviku) , výcvik je možné zahájit po dovršení věku 17 let
 • zdravotní způsobilost
 • platná žádost o řidičské oprávnění
 • trvalý nebo přechodný pobyt v České republice
 • žadatel není ve výkonu sankce nebo trestu zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel

Výcvik:    Klasický základní výcvik   1,5 - 2 měsíce

               Individuální výcvik              16 dní

Teorie:  18 hodin -  výuka předpisů o provozu vozidel, 2 hodiny - výuka o ovládání a údržbě vozidla, 10 hodin - výuka teorie řízení a zásad bezpečné jízdy, 2 hodiny - výuka zdravotnické přípravy, 4 hodiny - opakování a přezkoušení

Praxe:   28 hodin -  výcvik v řízení vozidla, 2 hodiny - výcvik praktické údržby,  4 hodiny -  praktický výcvik zdravotnické přípravy

vyučovací hodina teorie i praxe = 45 minut

více informací

16.png

Skupina ”B+E”

 Řidičské oprávnění skupiny B + E   opravňuje k řízení jízdních souprav složených z motorového vozidla skupiny B a přípojným vozidlem o celkové hmotnosti nad 750 kg a jízdní soupravy, která nespadá pod skupinu B. Největší povolená hmotnost přípojného vozidla nepřevyšuje 3 500 kg. 

Cena  5 000 Kč

 Podmínky pro přijetí do výcviku:

-  věk 18 let (v den ukončení výcviku)

-  žadatel je již držitelem řidičského oprávnění skupiny B

-  zdravotní způsobilost

-  platná žádost o řidičské oprávnění

-  trvalý nebo přechodný pobyt v České republice

- žadatel není ve výkonu sankce nebo trestu zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel

 Výcvik: klasický rozšiřující výcvik  1 měsíc

             individuální výcvik              do 10 dnů 

 Teorie:  2 hodiny -  výuka předpisů o provozu vozidel, 1 hodina - výuka o ovládání a údržbě vozidla, 6 hodin -  výuku teorie řízení a zásad bezpečné jízdy, 2 hodiny -  výuku zdravotnické přípravy, 3 hodiny - opakování a přezkoušení

 Praxe : 8 hodin - výcvik v řízení vozidla s přívěsem, 2 hodiny -  výcvik praktické údržby, 2 hodiny - zdravotnická příprava

1 vyučovací  hodina = 45 minut

Praktický výcvik v řízení vozidla se připouští pouze 2 hodiny denně.

  Zkouška:  Závěrečné zkoušky se provádí na Odboru dopravy v Topoľčianské ulici v Litoměřicích. Žadatel musí mít s sebou platný občanský průkaz, popřípadě ŘP, pokud jej vlastní. Pokud nevlastní OP musí doložit pas. Před zkouškou musí zaplatit poplatek 700 Kč Odboru dopravy. 

 Zkoušky jsou rozděleny do  2  částí: zkouška z předpisů o provozu na pozemních komunikacích (1 test) zkouška z praktické jízdy 

více informací

17.png

Skupina B "96"

Řidičské oprávnění k řízení motorového vozidla skupiny  B , ke kterému je připojeno přípojné vozidlo o největší celkové hmotnosti převyšující 750 kg a největší celková hmotnost této soupravy převyšuje 3 500 kg, ale nepřevyšuje 4 250 kg.

Cena 2 500 Kč včetně DPH

Podmínky přijetí k výcviku:

- řidičské oprávnění sk. B

- potvrzení o zdravotní způsobilosti

- žádost o přijetí k výcviku a výuce

Závěrečná zkouška se skládá pouze z praktické jízdy s touto soupravou.

více informací

18.png

Skupina C

Řidičský průkaz skupiny C opravňuje k řízení motorových vozidel, s výjimkou traktorů,  s max. přípustnou hmotností nad 3 500 kg, pokud nejsou určena k přepravě osob; smí být připojeno přípojné vozidlo s max. přípustnou hmotností do 750 kg.

Cena  19 000 Kč včetně DPH

POZOR ! Pokud uvažujete o pozdějším rozšíření na C+E, skupinu C dělejte tam, kde provádí výcvik skupiny C+E. Je nelogické absolvovat výcvik  C na jiném vozidle než potom na skupinu C+E.

Podmínky pro přijetí do výcviku:

 • věk 21  let (v den ukončení výcviku)
 • zdravotní způsobilost
 • platná žádost o řidičské oprávnění
 • trvalý nebo přechodný pobyt v České republice
 • žadatel není ve výkonu sankce nebo trestu zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel
 • žadatel je držitelem skupiny B

Výcvik: Klasický rozšiřující výcvik  2 měsíce

           Individuální výcvik - 14 dní

Teorie : 10 hodin -  výuka předpisů o provozu vozidel, 12 hodin - výuka o ovládání a údržbě vozidla, 10 hodin - výuka teorie řízení a zásad bezpečné jízdy, 2 hodiny - výuka zdravotnické přípravy, 4 hodiny - opakování a přezkoušení

Praxe: 18 hodin -  výcvik v řízení vozidla, 4 hodiny -  výcvik praktické údržby, 4 hodiny - praktický výcvik zdravotnické přípravy

1 výcviková hodina = 45 minut

Praktický výcvik v řízení se připouští pouze 2 hodiny denně,  v poslední etapě 4 hodiny.

Zkouška: Závěrečné zkoušky se provadějí na Odboru dopravy v Topoľčianské ulici v Litoměřicích. Žadatel musí mít s sebou platný občanský průkaz, popřípadě ŘP, pokud jej vlastní. V případě, že nevlastní OP, musí předložit pas. Před zkouškou musí zaplatit poplatek Odboru dopravy ve výši 700 Kč.

 Zkoušky jsou rozděleny do 3 částí: zkouška z předpisů o provozu na pozemních komunikacích (1 test) zkouška z praktické jízdy zkouška z ovládání a údržby vozidla (3 otázky)

více informací

19.png

Skupina ”C+E”

Řidičský průkaz skupiny C + E opravňuje k řízení jízdní soupravy složené z motorového vozidla skupiny C a přípojného vozidla, jehož maximální přípustná hmotnost převyšuje 750 kg (souprava nákladního automobilu s přívěsem nebo tahač s návěsem). Platí i pro skupinu B + E a pro skupinu D + E, pokud je řidič držitelem skupiny D (v praxi to znamená, že držitel skupin C a D při rozšíření na C + E automaticky získá D + E, stejně tak držitel C + E při rozšíření na D získá D + E).

Cena  8 000 Kč    včetně DPH

Podmínky pro přijetí do výcviku:

 • věk 21 let (v den ukončení výcviku)
 • zdravotní způsobilost
 • platná žádost o řidičské oprávnění
 • trvalý nebo přechodný pobyt v České republice
 • žadatel není ve výkonu sankce nebo trestu zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel
 • žadatel je držitelem skupiny C

Rozsah výcviku:

Délka výcviku závisí na schopnostech žadatele (běžně měsíc až dva). Individuální zrychlený výcvik je možné stihnout za 16 dní. Jedna vyučovací hodina trvá 45 minut. Uchazeč se objednává na jízdní hodiny dle svých časových možností, může absolvovat nejvýše dvě praktické hodiny denně.

Teorie 2 hodiny: výuka předpisů o provozu vozidel 1 hodina: výuka o ovládání a údržbě vozidla 6 hodin: výuku teorie řízení a zásad bezpečné jízdy 2 hodiny: výuku zdravotnické přípravy 3 hodiny: opakování a přezkoušení

Praxe 8 hodin: výcvik v řízení vozidla 2 hodiny: výcvik praktické údržby 2 hodiny: praktický výcvik zdravotnické přípravy

Zkouška: Závěrečné zkoušky se obvykle skládají v prostorách magistrátu (obecního úřadu) příslušného města nebo v autoškole. Žadatel musí mít s sebou platný občanský průkaz, popřípadě ŘP, pokud jej vlastní + magistrátní poplatek. Zkoušky jsou rozděleny do 3 částí: zkouška z předpisů o provozu na pozemních komunikacích (1 test) zkouška z praktické jízdy zkouška z ovládání a údržby vozidla (3 otázky)

více informací

20.png

Skupina ”T”

Řidičské oprávnění skupiny T opravňuje k řízení traktorů a pracovních strojů samojízdných, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo. ( skupina T + E neexistuje)

Cena  9 000 Kč  , pokud žadatel vlastní řidičské oprávnění sk.B, C1, C, D1, D  cena  6 000 Kč

Podmínka k přijetí do výcviku :

- věk 17 let ke dní ukončení výcviku

- zdravotní způsobilost

- podaná žádost o přijetí k výuce a výcviku

 Výuka a výcvik - rozšíření ze  skupin B,C1,C,D1,D

10 vyučovacích hodin v praktické jízdě, 2 vyučovací hodiny údržby, 2 vyučovací hodiny zdravotnické přípravy

3 vyučovací hodiny PPV, 2 vyučovací hodiny ovládání a údržby vozidel, 2 vyučovací hodiny teorie a zásad bezpečné jízdy, 2 vyučovací hodiny zdravotnické přípravy, 1 vyučovací hodina opakování.

Výuka a výcvik - žadatel nevlastní řidičské oprávnění sk. B, C1,C, D1,D.

20 vyučovacích hodin v praktické jízdě, 8 vyučovacích hodin ovládání a údržby vozidel, 4 vyučovací hodiny zdravotnické přípravy

18 vyučovacích hodin PPV, 10 vyučovacích hodin ovládání a údržby vozidla, 10 vyučovacích hodin teorie a zásad bezpečné jízdy, 2 vyučovací hodiny zdravotnické přípravy, 4 vyučovací hodiny opakování

Závěrečná zkouška  - test z pravidel provozu na pozemních komunikacích ( skupina C), praktická jízda se soupravou.

více informací

Novinky

Chcete levnou autoškolu ???

21.png CHCETE LEVNOU AUTOŠKOLU ??? Máte ji mít. Jsou takové. A nemusí Vás šidit. Ale zkuste si odpovědět na pár otázek. 1. Dozvím se v této autoškole něco, nebo se všechno učím doma, existuje nějaká výuka nebo konzultace? 2. Nebude každá jízda v jiném autě a s jiným učitelem? 3. Nejezdím v autě s dalšími žáky, kdy jeden jezdí a ostatní ztrácí čas? Navíc se vystavuji riziku, že v případě nehody může dojít ke zranění( v tom lepším případě). Má autoškola pro tento případ pojištěna všechna sedadla? 4. Mám u sebe průkazku, kam jsou přede mnou zapisovány opravdu odjeté hodiny( pozor, ne jízdy) Odjel jsem 28 x 45 minut jízdy? Ne 14 x 60 ... více informací

Pozor na přívěsy !!!

22.png 10.1. 2015. POZOR NA PŘÍVĚSY !! Potřebujete zapojit přívěs a máte pouze skupinu B Pokud zapojíte přívěs nad 750 kg max. povolené hmotnosti a jako souprava přesáhnete 3 500 kg, ale nepřesáhnete 4 250 kg (max. celková hmotnost) a budete mít pouze B, sankce je následující : 4 body, zákaz řízení na 12 -24 měsíců a pokuta 25 000 - 50 000 Kč. Toto se týká všech řidičských oprávnění vydaných i v minulosti. Platí to i v případě, že přívěs i vozidlo jsou prázdné, nenaložené. Pokud zapojíte přívěs nad 750 kg max. povolené hmotnosti a jako souprava přesáhnete 4 250kg max. povolené hmotnosti musíte být držiteli skupiny B + E. Souprava - Voz ... více informací