Skupina ”B+E”

Menu > Kurzy > Skupina ”B+E”

16.png

Skupina ”B+E”

 Řidičské oprávnění skupiny B + E   opravňuje k řízení jízdních souprav složených z motorového vozidla skupiny B a přípojným vozidlem o celkové hmotnosti nad 750 kg a jízdní soupravy, která nespadá pod skupinu B. Největší povolená hmotnost přípojného vozidla nepřevyšuje 3 500 kg. 

Cena  5 000 Kč

 Podmínky pro přijetí do výcviku:

-  věk 18 let (v den ukončení výcviku)

-  žadatel je již držitelem řidičského oprávnění skupiny B

-  zdravotní způsobilost

-  platná žádost o řidičské oprávnění

-  trvalý nebo přechodný pobyt v České republice

- žadatel není ve výkonu sankce nebo trestu zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel

 Výcvik: klasický rozšiřující výcvik  1 měsíc

             individuální výcvik              do 10 dnů 

 Teorie:  2 hodiny -  výuka předpisů o provozu vozidel, 1 hodina - výuka o ovládání a údržbě vozidla, 6 hodin -  výuku teorie řízení a zásad bezpečné jízdy, 2 hodiny -  výuku zdravotnické přípravy, 3 hodiny - opakování a přezkoušení

 Praxe : 8 hodin - výcvik v řízení vozidla s přívěsem, 2 hodiny -  výcvik praktické údržby, 2 hodiny - zdravotnická příprava

1 vyučovací  hodina = 45 minut

Praktický výcvik v řízení vozidla se připouští pouze 2 hodiny denně.

  Zkouška:  Závěrečné zkoušky se provádí na Odboru dopravy v Topoľčianské ulici v Litoměřicích. Žadatel musí mít s sebou platný občanský průkaz, popřípadě ŘP, pokud jej vlastní. Pokud nevlastní OP musí doložit pas. Před zkouškou musí zaplatit poplatek 700 Kč Odboru dopravy. 

 Zkoušky jsou rozděleny do  2  částí: zkouška z předpisů o provozu na pozemních komunikacích (1 test) zkouška z praktické jízdy 

více informací