Skupina ”B”

Menu > Kurzy > Skupina ”B”

15.png

Skupina B  - v současné době neprovádíme          

Řidičské oprávnění skupiny B opravňuje k řízení a) motorových vozidel,  jejichž maximální přípustná hmotnost nepřevyšuje 3 500 kg a s nejvýše 8 místy k sezení, kromě místa řidiče. K tomuto motorovému  vozidlu může být připojeno přípojné vozidlo 

a) o největší celkové hmotnosti nepřevyšující  750 kg.                                                                           

b) o největší celkové hmotnosti převyšující 750 kg, pokud největší celková hmotnost soupravy nepřesáhne 3 500 kg

c) traktorů a pracovních strojů samojízdných, jejichž max.přípustná hmotnost nepřevyšuje 3 500 kg. Pro soupravu platí stejné podmínky jako u bodu a)

 Skupina B opravňuje také k řízení vozidel skupiny AM, A1 s automatickou převodovkou, vozidla skupiny B1 a od 21 let také tříkolová vozidla skupiny A.                  

Cena                                         .

Podmínky pro přijetí do výcviku:

  • věk 18 let (v den ukončení výcviku) , výcvik je možné zahájit po dovršení věku 17 let
  • zdravotní způsobilost
  • platná žádost o řidičské oprávnění
  • trvalý nebo přechodný pobyt v České republice
  • žadatel není ve výkonu sankce nebo trestu zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel

Výcvik:    Klasický základní výcvik   1,5 - 2 měsíce

               Individuální výcvik              16 dní

Teorie:  18 hodin -  výuka předpisů o provozu vozidel, 2 hodiny - výuka o ovládání a údržbě vozidla, 10 hodin - výuka teorie řízení a zásad bezpečné jízdy, 2 hodiny - výuka zdravotnické přípravy, 4 hodiny - opakování a přezkoušení

Praxe:   28 hodin -  výcvik v řízení vozidla, 2 hodiny - výcvik praktické údržby,  4 hodiny -  praktický výcvik zdravotnické přípravy

vyučovací hodina teorie i praxe = 45 minut

více informací