Skupina ”C+E”

Menu > Kurzy > Skupina ”C+E”

19.png

Skupina ”C+E”

Řidičský průkaz skupiny C + E opravňuje k řízení jízdní soupravy složené z motorového vozidla skupiny C a přípojného vozidla, jehož maximální přípustná hmotnost převyšuje 750 kg (souprava nákladního automobilu s přívěsem nebo tahač s návěsem). Platí i pro skupinu B + E a pro skupinu D + E, pokud je řidič držitelem skupiny D (v praxi to znamená, že držitel skupin C a D při rozšíření na C + E automaticky získá D + E, stejně tak držitel C + E při rozšíření na D získá D + E).

Cena  8 000 Kč    včetně DPH

Podmínky pro přijetí do výcviku:

  • věk 21 let (v den ukončení výcviku)
  • zdravotní způsobilost
  • platná žádost o řidičské oprávnění
  • trvalý nebo přechodný pobyt v České republice
  • žadatel není ve výkonu sankce nebo trestu zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel
  • žadatel je držitelem skupiny C

Rozsah výcviku:

Délka výcviku závisí na schopnostech žadatele (běžně měsíc až dva). Individuální zrychlený výcvik je možné stihnout za 16 dní. Jedna vyučovací hodina trvá 45 minut. Uchazeč se objednává na jízdní hodiny dle svých časových možností, může absolvovat nejvýše dvě praktické hodiny denně.

Teorie 2 hodiny: výuka předpisů o provozu vozidel 1 hodina: výuka o ovládání a údržbě vozidla 6 hodin: výuku teorie řízení a zásad bezpečné jízdy 2 hodiny: výuku zdravotnické přípravy 3 hodiny: opakování a přezkoušení

Praxe 8 hodin: výcvik v řízení vozidla 2 hodiny: výcvik praktické údržby 2 hodiny: praktický výcvik zdravotnické přípravy

Zkouška: Závěrečné zkoušky se obvykle skládají v prostorách magistrátu (obecního úřadu) příslušného města nebo v autoškole. Žadatel musí mít s sebou platný občanský průkaz, popřípadě ŘP, pokud jej vlastní + magistrátní poplatek. Zkoušky jsou rozděleny do 3 částí: zkouška z předpisů o provozu na pozemních komunikacích (1 test) zkouška z praktické jízdy zkouška z ovládání a údržby vozidla (3 otázky)

více informací