Skupina ”C”

Menu > Kurzy > Skupina ”C”

18.png

Skupina C

Řidičský průkaz skupiny C opravňuje k řízení motorových vozidel, s výjimkou traktorů,  s max. přípustnou hmotností nad 3 500 kg, pokud nejsou určena k přepravě osob; smí být připojeno přípojné vozidlo s max. přípustnou hmotností do 750 kg.

Cena  19 000 Kč včetně DPH

POZOR ! Pokud uvažujete o pozdějším rozšíření na C+E, skupinu C dělejte tam, kde provádí výcvik skupiny C+E. Je nelogické absolvovat výcvik  C na jiném vozidle než potom na skupinu C+E.

Podmínky pro přijetí do výcviku:

  • věk 21  let (v den ukončení výcviku)
  • zdravotní způsobilost
  • platná žádost o řidičské oprávnění
  • trvalý nebo přechodný pobyt v České republice
  • žadatel není ve výkonu sankce nebo trestu zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel
  • žadatel je držitelem skupiny B

Výcvik: Klasický rozšiřující výcvik  2 měsíce

           Individuální výcvik - 14 dní

Teorie : 10 hodin -  výuka předpisů o provozu vozidel, 12 hodin - výuka o ovládání a údržbě vozidla, 10 hodin - výuka teorie řízení a zásad bezpečné jízdy, 2 hodiny - výuka zdravotnické přípravy, 4 hodiny - opakování a přezkoušení

Praxe: 18 hodin -  výcvik v řízení vozidla, 4 hodiny -  výcvik praktické údržby, 4 hodiny - praktický výcvik zdravotnické přípravy

1 výcviková hodina = 45 minut

Praktický výcvik v řízení se připouští pouze 2 hodiny denně,  v poslední etapě 4 hodiny.

Zkouška: Závěrečné zkoušky se provadějí na Odboru dopravy v Topoľčianské ulici v Litoměřicích. Žadatel musí mít s sebou platný občanský průkaz, popřípadě ŘP, pokud jej vlastní. V případě, že nevlastní OP, musí předložit pas. Před zkouškou musí zaplatit poplatek Odboru dopravy ve výši 700 Kč.

 Zkoušky jsou rozděleny do 3 částí: zkouška z předpisů o provozu na pozemních komunikacích (1 test) zkouška z praktické jízdy zkouška z ovládání a údržby vozidla (3 otázky)

více informací